Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tužina

DHZ Tužina

Z iniciatívy panského lesníka Mohlera, riaditeľa školy Aladára Klepeisa a stolárskeho majstra Štefana Paulíka založili 12. júla 1911 hasičský zbor aj v Tužine. Po vzniku Československej republiky sa intenzívnejšie organizovalo dobrovoľné hasičstvo. Zbor hasičov v Tužine sa radil k technicky vyspelejším, vlastnil motorovú dvojkolesovú striekačku a členovia boli vybavení rovnošatami a prilbami.

Tužinský dobrovoľný požiarny zbor patril  k tým aktívnejším a koncom 60. rokov sa radil medzi najlepšie v okrese. V roku 1989 zbor evidoval 88 dobrovoľných požiarnikov z radov dospelých, ale aj školskej mládeže.

Družstvo tužinských hasičov sa zúčastňovalo pretekov i súťažných prehliadok po celom okrese. Do zboru prišla mládež, ktorá po zaškolení vytvorila samostatné družstvo.

Zmeny v legislatíve priniesli náročnejšie úlohy aj v oblasti prevencie pred požiarmi, tak v oblasti materiálnej vybavenosti, ako aj vo zvýšených nárokoch na odbornú spôsobilosť a celkovú pripravenosť hasičských jednotiek. Po vzájomnej dohode viacerých obcí, vrátane Tužiny, sa obec Nitrianske Pravno zaviazala zabezpečovať plnenie úloh hasičského zboru aj v týchto partnerských lokalitách.

Čiastočnú stagnáciu zboru po roku 1990 sa časom podarilo odstrániť a pod vedením Ing. Jozefa Ďuricu sa tužinskí hasiči prihlásili  do súťaže kategórie B, aby tak pokračovali v tradícii svojich predchodcov.


 

Spevácka skupina Schmiedshauer

K novým združeniam, ktoré sa sformovali začiatkom 90. rokov 20. storočia prináležia aj miestne skupiny Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, usilujúce sa o obnovu kultúrnych tradícií, folklóru či zachovanie ojedinelých nemeckých dialektov. Miestna skupina v Tužine bola založená v roku 1991 a prvým predsedom sa stal Johan Maňák. V ďalších rokoch spolok viedla Alžbeta Filkornová a od roku 2010 je predsedníčkou Matilda Ďuricová.

K pravidelným aktivitám tužinskej skupiny spolku patria stretávania spojené s nácvikom piesní a tancov, ktoré sa snažia získať od najstarších pamätníkov.

Miestny spolok a obec Tužina sa stali hostiteľmi Kultúrnych slávností Karpatskonemeckého spolku z oblasti Hauerland už 19. augusta 2006. Tradičné piesne a tance predstavili obe zložky miestnej skupiny spolku – spevácka i tanečná – v nemeckom Karlsruhe pri oslavách 60. výročia založenia Karpatskonemeckého spolku v Nemecku a počas 31. zasadnutia tohto združenia.


 

Zbor sv. Jakuba

V roku 2002 sa zbor rozhodol nahrať CD Si môj pastier, ktoré obsahuje 14 vlastných piesní. Zbor dovtedy nemal názov a práve na CD bolo potrebné uviesť pomenovanie. Cestou na nahrávanie padlo rozhodnutie, že zbor pomenujú podľa patróna tužinskej farnosti svätého Jakuba.

V novembri 2006 zbor vydal ďalšie CD Si moje svetlo, na ktorom sa autorsky podieľala Katarína Ošvátová textami piesní a Michal Ošvát, ktorý piesne zaranžoval a k niektorým spravil aj hudbu.

K zboru patrí i gospelový festival Pozdvihni svoj hlas, ktorý mal premiéru v roku 2007 a následne zorganizoval ďalšie štyri ročníky. Festivaly sa stali známymi na celom Slovensku a účinkovali na nich najznámejšie gospelové kapely. Týmto činom obec Tužina zapísala do dejín slovenskej gospelovej hudby.

Okrem sprevádzania svätých omší zbor spieval na svadbách, zúčastňoval sa rôznych podujatí v regióne hornej Nitry a nechýbal ani na gospelovom festivale Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke, Gospelfeste na Spiši, Gospelovom súťažnom festivale na Sliači, odkiaľ si priniesol diplom za tretie miesto v kategórii speváckych zborov. Až dvakrát si členovia pripravili program a vystúpili s mariánskou akadémiou na Starých Horách. K tradičným aktivitám Zboru sv. Jakuba patria vianočné koncerty, ktoré zbor usporadúva nielen v domácom prostredí, ale aj v okolitých obciach – Nitrianske Pravno, Kľačno, Nedožery-Brezany, Bojnice, Lazany a iné.

V roku 2012 zbor vydal svoje Tretie CD Si moja nádej. Nahrávky piesní sa vďaka internetu postupne stali známymi a hlavne piesne Svadobná 1,2 a 3 sa spievajú na svadobných obradoch po celom Slovensku, ale aj v zahraničí, o čom svedčia mnohé žiadosti o noty od rôznych hudobníkov a množstvo verzií na internete.

V roku 2015 pripravil zbor namiesto klasického vianočného koncertu muzikál, do ktorého sa aktívne zapojili aj ľudia z obce. 


 

Klub dôchodcov

História klubu dôchodcov,z  rukopisu pána Dušana Škultétyho (2003):

S myšlienkou založiť klub dôchodcov v Tužine prišli Eva Mendelová a Terézia Grossová začiatkom roka 2003. Vzorom bola viacročná úspešná činnosť KLD v Nitrianskom Pravne. Pani Mendelová zisťovala za akých podmienok pracujú, aká je organizácia a zameranie práce klubu. Niektorí  tužinskí dôchodcovia sa stretávali v lokalite nazývanej Čierny pes. Cieľom bolo umožniť dôchodcom stretávať sa v slušnom prostredí a venovať sa činnostiam podľa ich záujmu a kultúrnemu vyžitiu.


 

Stolnotenisový klub

Začiatky stolného tenisu v Tužine sa spájajú s organizáciou zväzu mládeže, ktorej predseda Ignác Čižnár organizoval prvé súťaže. Z finančných prostriedkov za brigády na miestnom hospodárstve Štátnych majetkov zväzáci obstarali prvý stôl a to bol krok k usporiadaniu súťažného stretnutia. Na Vianoce roku 1969 bol pripravený prvý turnaj, pomenovaný podľa obdobia konania – Vianočný turnaj. Hralo sa v malej zasadačke  kultúrneho domu, kde mali zväzáci aj svoju klubovňu. Impulzom k ďalšej činnosti bola účasť družstva na súťaži Športové hry v rekreačnom stredisku Púšť v roku 1970.

V nasledujúcom roku k Vianočnému turnaju pribudol aj Veľkonočný turnaj za účasti zväzákov z Nitrianskeho Pravna a Malinovej. Záujem o stolný tenis vzrástol.

Po dlhšej prestávke sa činnosť stolnotenisového klubu v Tužine obnovila v sezóne 2004/2005. Do okresnej súťaže sa družstvo dostalo do 6. ligy, nasledujúcu sezónu postúpili do 5. ligy. Rastúci záujem o tento druh športu viedol k založeniu družstiev Tužina B a Tužina C. Tužinu tak reprezentovali v okresnej súťaži  až tri družstvá stolných tenistov.

V súčasnosti fungujú dve mužstvá. Áčko sa  drží v polovici tabuľky 4. ligy a Béčku prináleží miesto v prvej trojke 6. ligy. Stolnotenisový klub, ktorý vedie Dušan Hanzlík, eviduje 15 registrovaných hráčov.


 

SZZP Tužina

Organizácia SZZP v Tužine je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších starších občanov. Organizácia vznikla okolo roku 1967, s počtom členov do 20. V súčasnosti eviduje vyše 80 členov. ZO SZZP v Tužine venuje pozornosť svojim členom v oblasti sociálnych, kultúrnych aj zdravotných potrieb.

 


 
ÚvodÚvodná stránka