Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Publikačná činnosť/Publishing

Publikačná činnosť je jedným z cieľov združenia, zakotvených v stanovách občianskeho združenia. Je úzko spätá s ďalšími čiastkovými cieľmi, ktoré Hornonitrie svojou činnosťou napĺňa. Dotýka sa najmä ochrany historických a duchovných hodnôt regiónu, rozvoja vzdelávania, turizmu, ekológie, ale aj občianskeho života a spolkovej činnosti. 

 

🇬🇧

Publications
  

Publishing activity is one of the aims of the association, enshrined in the statutes of the civic association. It is closely linked to other sub-goals that Hornonitrie fulfills. In particular, it is concerned with the protection of the historical and spiritual values of the region, the development of education, tourism, ecology, but also of civil life and club activity.


Pohľad na Kľak z pravnianskej doliny


 
ÚvodÚvodná stránka