Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nedožery-Brezany

DHZ Nedožery-Brezany

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.


 

Detský folklórny súbor Briezka

Detský folklórny súbor Briezka Hravosť a pohybové vlastnosti detí sa stali podnetom pre založenie detského folklórneho súboru.

Názov detského folklórneho súboru je Briezka, čo je pomenovanie časti obce, kde sa nachádza škola, okolo ktorej sú vysadené brezy. V súbore sa vystriedali desiatky detí od 1 po 6 ročník z miestnej školy. V repertoári súboru dominujú témy hier a zvyky z obradového folklóru. Vystúpenia Na lúke, Na remeslá, Na jarmoku, Malé tanečníčky, Vianočné koledy sa stali súčasťou kultúrnych podujatí nielen v obci, ale prezentovali ich aj na prehliadkach detského folklóru. Pravidelne sa podieľame na kultúrnom živote v našej obci a to pri vynášaní Moreny, stavaní Mája, vystúpenie ku Dňu matiek ako aj vianočnom programe. Vystupujeme v programe Hornonitrianských folklórnych slávností a na Dni detského folklóru obcí Pravnianskej doliny.


 
ÚvodÚvodná stránka