Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Malinová

DHZ Malinová

Organizácia pokračovala vo svojej činnosti aj po ukončení druhej svetovej vojny. K nárastu členskej základne dochádzalo postupne v 70. rokoch a najviac členov a aktivít mala organizácia v 80. rokoch, keď fungovali dve družstvá mužov, družstvo žien a žiacke družstvo. Medzi ďalšie aktivity patrili v týchto rokoch aj vychýrené požiarnické zábavy.

Členovia základnej organizácie sa 24. mája 1987 zúčastnili na pretekoch požiarnikov v Nitrianskom Pravne. Družstvo mužov sa umiestnilo na 3. mieste a dorastenci na 8. mieste. Roku 1992 miestna organizácia zanikla. K znovuzaloženiu došlo 14. decembra 2004, keď sa konala ustanovujúca členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Malinovej.

Členovia sa roku 2007 zúčastnili dvoch súťaží – okrskového kola previerky pripravenosti dobrovoľného hasičského zboru, ktoré sa konalo v Malinovej 3. júna, kde obsadili druhé miesto a okresného kola v Nitrianskom Pravne. V júni 2009 získali na previerkach pripravenosti prvé miesto  a prvé miesto v súťaži  O pohár starostky obce Poluvsie.


 

Spevácka skupina Zlatava

Spevácka skupina Zlatava vznikla roku 1998. Prvé bolo vystúpenie na festivale Hauerlandfest na Krahuliach, ktorý usporiadal Spolok karpatských Nemcov na Slovensku. V tomto období mal spevokol 17 členov. Odvtedy sa začali pravidelné skúšky a sústreďovanie piesní.

Roku 1999 skupina po prvý krát vystupovala v Dánsku. Krojová výbava spevokolu bola ušitá podľa originálneho nemeckého sviatočného kroja (z rodinnej zbierky odevov Štefánie Richterovej), ktorý sa nosil v Malinovej začiatkom 19. storočia.

Počas desaťročného obdobia zaznamenala skupina úspechy na Slovensku a zahraničí.

Spevácka skupina sa pravidelne zúčastňovala podujatí na hornej Nitre, počas zimných mesiacov sú to Súzvuky a rôzne nesúťažné prehliadky. Každoročne  vystupuje na festivale národnostných menšín Feman v Košiciach. Skupina vystupuje na požiadanie pri životných jubileách, slávnostiach a obradoch miestneho ZPOZ-u.

Najmä kôli zachovaniu pôvodného nárečia a piesní členky nahrali za doterajšie obdobie pôsobenia dve videokazety v réžii Márie Luprichovej. Sú na nich slovenské, nemecké, pôvodné cachovské piesne v nárečí i hovorové slovo.


 

Únia žien Slovenska

Rok po zániku Slovenského zväzu žien roku 1989, obecná organizácia pracovala ďalej a prijala nový názov – Únia žien. V tomto časovom období  sa zameriavala na organizovanie brigád pri Pomníku padlým. Niektoré členky pôsobia v klube Fašiangovníkov, pracujú v kultúrnej komisii pri obecnom úrade a v ZPOZ-e. Zúčastňujú sa spomienkových akcií k oslobodeniu a SNP, zameriavajú sa na organizovanie akcií pre deti v rámci MDD, a to kreslenie na ceste, šarkaniádu, organizujú pravidelne výstavky ručných prác miestnych obyvateľov. V minulosti to boli aj burzy ošatenia (po prvý raz roku 1989 burza detského a zimného ošatenia), zbierky pre Juhosláviu, pre postihnutého občana v obci, okresná súťaž Gazdinka roka, pomoc pri organizovaní koncertov mládežníckej skupiny Dokonalý kľud. Demokratická únia žien Slovenska v Malinovej zorganizovala roku 2002 po prvý raz maškarný ples na ľade, ktorého sa zúčastnilo 30 detí. Súťažilo sa v rôznych disciplínach na korčuliach aj bez nich. Maškarný ples pre deti na ľade sa uskutočnil aj 12. februára 2005. Celú akciu organizovala predsedníčka Eva Benková s členkami výboru Miladou Schönovou a Erikou Čavojskou. Akciu pripravili s miestnymi hokejistami 8. januára 2006.


 

Klub dôchodcov

Prvé stretnutie členov klubu dôchodcov sa uskutočnilo 24. augusta 1989 za účasti 81 členov a predsedu miestneho národného výboru Rudolfa Schöna. Prvé zasadnutie výboru bolo 29. septembra 1989.

Činnosť klubu je počas roka bohatá na spoločenské posedenia a organizovanie rôznych zájazdov a akcií. Členovia navštívili rôzne mestá a pamiatky. Členky nacvičovali rôzne scénky, ktorými spestrili stretnutia, ako napr. známe Repete, Cvičíme v klube, jozefovskú a oberačkovú zábavu, ale aj mikulášske a predvianočné posedenia. S programom sa zúčastnili na akcii Jeseň je dar v Zemianskych Kostoľanoch. V Bratislave v Slovenskej televízii sa zúčastnili súťaže Koleso šťastia. V letných mesiacoch organizujú posedenie v prírode na strelnici s opekaním.

V spolupráci s Obecným úradom v Malinovej pravidelne usporadúvajú slávnosti Dňa matiek a v októbri oslavy Mesiaca úcty k starším. Podľa možností členovia v jarných mesiacoch vyčistia cintorín a okolie pomníka. Ctia si spomienku na padlých občanov a zúčastňujú sa pietnych aktov pri oslobodení obce a SNP.

Klub dôchodcov má sídlo v budove Obecného úradu v Malinovej.


 

Spolok karpatských Nemcov

Spolok karpatských Nemcov na Slovensku (KDV – Karpatendeutscher Verain in der Slowakei) bol založený hneď po transformácii spoločnosti roku 1989 v Medzeve na východnom Slovensku. Postupne boli základné miestne organizácie po celom Slovensku, i v oblasti stredného Slovenska, tzv. Hauerland, kde patrí aj Malinová. Zakladali sa aj v okolitých bývalýh nemeckých obciach. Miestna organizácia spolku bola založená roku 1992. Predsedom sa stal Štefan Richter. Organizácia mala 30 zakladajúcich členov. Členstvo bolo dobrovoľné.

Spolok si vytýčil za cieľ zachovanie kultúrnych hodnôt nemeckej menšiny žijúcej na Slovensku, podporovanie tradičného folklóru a osvetovú činnosť..

Prvou a úspešnou aktivitou spolku bolo zorganizovanie bezplatného kurzu nemeckého jazyka v Malinovej. Spolok v spolupráci s nemeckými krajanmi, rodákmi z Malinovej, zorganizoval zbierku učebníc rôznej literatúry v nemeckom a anglickom jazyku, ktoré v tom čase neboli u nás dostupné. Knihy boli dovezené do Malinovej (do domu, kde bola Pamätná izba) a odtiaľ sa rozvážali po celom Slovensku do škôl a miestnych knižníc spolkov.

Veľkou pomocou pre malinovú bola uskutočnená finančná zbierka od rodákov v Nemecku na podnet Richarda Richtera (Vunčlar) a Melanine Schlenker. Peniaze boli použité na renováciu kostola. Spolok v obci je od svojho vzniku aktívnou organizáciou. V spolupráci s celoslovenskou organizáciou zabezpečuje pobyt pre deti i mládež v táboroch, kde sa môžu zdokonaliť v nemeckom jazyku, na rôznych seminároch, kultúrnych podujatiach v rámci Slovenska i v zahraničí.

Naďalej organizuje stretnutia nemeckej menšiny a jej sympatizantov. Usporadúva pre členov spoločné stretnutia pred Vianocami, kde sú odmeňovaní jubilujúci členovia a deti dostávajú balíčky so sladkosťami a ovocím. Ženy majú spoločenské posedenie na Deň matiek, na MDŽ, v letnom období spolok organizuje stretnutie v prírode pre rodiny s deťmi. Členovia sa každoročne zúčastňujú fašiangového bálu, ktorý sa koná vždy v januári v inej obci oblasti Hauerlandu.

Najväčším kultúrnym podujatím bolo usporiadanie Hauerlandského festivalu 16. augusta 2003. Uskutočňuje sa každoročne v inej obci Hauerlandu. Zúčastnilo sa ho 150 účinkujúcich z 9 obcí.


 
ÚvodÚvodná stránka