Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kľačno

Spevácka skupina Neutrataler

Spevácka skupina Neutrataler pri miestnom Spolku karpatských Nemcov bola založená v decembri v roku 1996. Pri vzniku súboru stáli šesťdesiatnici, ktorí majú nemecké korene a v detstve získavali vzdelanie v nemeckom jazyku. Pripojili sa i mladší rodinní príslušníci a priatelia slovenskej národnosti. V repertoári spevokolu sú nemecké a slovenské piesne.

Spevokol reprezentuje obec na rozličných kultúrnych vystúpeniach doma i v zahraničí. Jeho členovia prispievajú do programu aj scénkami, v ktorých si radi zaspomínajú na život v minulosti.

Spevácka skupina každoročne reprezentuje obec na festivale kultúry národnostných menšín v Kežmarku. Vedúci súboru Viliam Solčány ml. spracoval projekt v rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR, ktorého cieľom bolo priblíženie kultúry minulých generácií súčasníkom Kľačna. Získali sa financie na deväť prekrásnych ženských a mužských krojov.

Spevácka skupina vystúpila 12. septembra 2009 v Tužine, kde bol vysvätený zrekonštruovaný organ, zaznela omša od Josepha Haydna, ktorú so súborom naštudoval Viliam Solčány ml.


 

DFS Gajdlanček

Roku 2007 prišla Katarína Dírerová s myšlienkou založiť v Kľačne detský tanečný súbor, čo sa jej aj podarilo a stala sa aj jeho vedúcou. S niekoľkými šikovnými deťmi nacvičila krátke pásmo, s ktorým vystúpili na Hornonitrianskych slávnostiach v Nedožeroch-Brezanoch. Pekné kroje pre deti ušila Mária Fábryová a Jarmila Ďurišová. V čase Vianoc vystúpili deti s betlehemom a so scénkou v klube dôchodcov a potešili 20 domácností. V súbore sa pracuje s deťmi od troch rokov, záujem o folklór majú väčšinou dievčatá.

Súbor vystúpil aj na podujatí Súzvuky 2010 v Kľačne, kde sa predstavil s pásmom Vítanie jari. Vo februári sa súbor zúčastnil prehliadky detských folklórnych súborov v obci Porube s programom A po zime prišla jar. Na haromoniku hral Ladislav Teleky.

V súčasnosti na nácvik súbor využíva pivničné priestory pod predajňou potravín na križovatke. Svojimi vystúpeniami obohacuje oslavy Dňa matiek, stavanie mája či družobné návštevy.


 

Miestna organizácia Únie žien

V roku 2007, na podnet vtedajšieho starostu pána Ing. Stanislava Ondrúšeka, pani Jarmila Ďurišová oslovila niekoľko žien, aby sa aktívne začali podieľať na rozprúdení spoločenského života v obci Kľačno. V pláne bolo založenie miestnej organizácie Únie žien Slovenska.

Dňa 05. októbra 2007 sa uskutočnilo stretnutie 18 členiek s predsedníčkou Okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Prievidzi pani Teréziou Šeligovou, prostredníctvom ktorej sme sa začlenili  do únie žien.

Neformálne si naše členky začali hovoriť „Babinec“.


 

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov bol založený 20. novembra 1997.

Desiate výročie klubu oslávili členovia v nových priestoroch. Zo starého klubu z objektu na križovatke sa presťahovali do nových priestorov v bývalej základnej škole.

Priestory klubu žili plánovaním a realizovaním rôznych podujatí. Boli medzi nimi výstavky ručných prác, besedy o knihách, prednášky zo zdravovedy, novoročné posedenia, oslavy fašiangov či MDŽ, usporiadanie troch tanečných zábav v kultúrnom dome. Posedenia pri príležitosti mesiaca  úcty k starším svojím vystúpením spríjemňovali deti zo základnej a neskôr z materskej školy. Koncoročné stretnutia pri vianočnej jedličke si členovia klubu obohatili občerstvením a malým darčekom pre každého. V činnosti klubu nechýbali podujatia, ako Deň darov zeme, účasť na mikulášskom varení tradičných dobrôt, spoločné autobusové zájazdy a iné.

Členovia klubu spolupracovali aj s miestnou organizáciou únie žien i zväzu zdravotne postihnutých, rovnako aj s klubmi dôchodcov v našom okrese. 

 


 
ÚvodÚvodná stránka