Životné prostredie (ekológia)
Domáce kompostéry pre obec Pravenec PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 16 Marec 2012 08:13

    Koncom roka 2011 sme vypracovali žiadosť na nákup kompostérov do domácností pre obec Pravenec vo výzve z Environmentálneho fondu. Uchádzame sa o finančné prostriedky vo výške 33 392,50 €, ktoré by mali byť v prípade úspešnosti použité na nákup 370 ks domácich kompostérov.

Pre domácnosti budú kompostéry distribuované bezplatne. Vďaka zavedeniu domáceho kopostovania predpokladáme vytvorenie 31 ton kompostu, zníženie množstva komunálneho odpadu vyvážaného na skládku TKO a zabráneniu zanášania jarkov a brehov vodných tokov zeleným odpadom. Výsledky hodnotenia by mali byť známe v marci 2012. 

 
Riešenie odpadového hospodárstva PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 16 Marec 2009 20:30

       Začiatkom roka 2009 mala uzávierku výzva o nenávratný finančný príspevok z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Išlo o Blokový grant, ktorý podporuje environmentálne mimovládne neziskové organizácie. OZ Hornonitrie sa zapojilo do tejto výzvy projektom s názvom "Spoločne za lepšie životné prostredie".

Aktualizované ( Pondelok, 11 Máj 2009 11:11 )
Celý článok...
 
Ekologia PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 19 Október 2008 08:07

      Ekológia je jednou z najdôležitejších oblastí, v ktorých má mikroregión Hornonitrie záujem iniciovať, podporovať a realizovať rozvojové programy. Preto sme koncom roku 2007 vypracovali žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na rok 2008 z Programu Obnovy Dediny. Program podporuje aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.

 

Aktualizované ( Pondelok, 11 Máj 2009 11:35 )
Celý článok...