Zapojte sa do fotosúťaže s miestnou akčnou skupinou ŽIAR PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 23 Marec 2018 12:06

„Naše NAJ z MAS Žiar“

Súťaž o najkrajšiu fotografiu

 MAS ŽIAR


MAS Žiar vyhlasuje súťaž o najkrajšiu fotografiu (ďalej len „súťaž“) z územia (Cigeľ, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Handlová,

Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno,

Tužina, Veľká Čausa).

Súťaž je realizovaná v termíne od 20.03.2018  do 30.04.2018.

 

1.      Vyhlasovateľ súťaže: MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-Brusno,

IČO: 42024803, DIČ: 2022473959 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

 

2.      Súťažné kategórie:

1.      Naše „naj“  (príroda a zaujímavosti z územia MAS)

2.      Naši ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty

3.      Naše tradície z územia MAS (napr. kroje, pamätihodnosti, remeslá, atď. )

4.      Naša budúcnosť – moja naj selfie v mojom Žiar území (deti a mládež a ich aktivity)

 

3.      Účastníci súťaže


Všetky vekové kategórie obyvateľov žijúcich v území MAS Žiar. V prípade prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa

na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov.

 

4.      Podmienky zaradenia do súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže od 20.03.2018 do 30.04.2018,

15.00 hod. zašle fotografiu do jednej zo súťažných kategórií. Účastník môže do každej súťažnej kategórie

zaslať len jednu fotografiu. Fotografie môžu byť farebné aj čiernobiele, formát .jpg, veľkosť fotografie

min. 1MB a max. 5MB.

Účastník svoj súťažný návrh :

-                 Pošle mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript do 30.04.2018 do 15.00 hod.  

-                 Do predmetu správy napíše „súťaž“ a číslo kategórie.

-                 Do textu mailu napíše svoje meno, priezvisko, vek, adresu, názov fotografie a stručný popis

             (max 200 znakov) ku každej fotografii, ktorú posiela. Do každej kategórie treba zaslať e-mail samostatne.

-                   Do súťaže nebudú zaradené fotografie nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným 

             obsahom. Všetky fotografie budú zverejnené na www.masziar.sk

-                  fotografie, ktoré neobsahujú všetky údaje, nebudú do súťaže zaradené

 

5.      Hlasovanie a oznámenie výsledkov

Hlasovanie o najlepšiu súťažnú fotografiu bude prebiehať v období od 1.5.2018 do 20.05.2018.

Súťažné fotografie budú na webovú stránku www.masziar.sk a na facebookovú stránku

https://www.facebook.com/Na%C5%A1e-NAJ-z-MAS-%C5%BDiar-183279219064142/community/

pridávané postupne podľa kategórií v poradí, ako budú prichádzať. Príspevky budú zverejňované

anonymne len s uvedením názvu. Víťazný príspevok bude ten, ktorý získa najviac „like“ v súťažnej

kategórii. Meno autora víťaznej fotografie bude zverejnené po ukončení hlasovania.

Zoznam výhercov zverejní MAS na www.masziar.sk.

 

6.      Výhra

Výhercovia získajú po splnení súťažných podmienok vecné ceny od vyhlasovateľa súťaže MAS Žiar.

Výhry budú odovzdané dňa 30.05.2018 v kancelárii MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 367,

972 32 Chrenovec-Brusno.

 

7.      Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažných fotografií vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.

Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných

údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov

je vyhlasovateľ.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo využívať získané fotografie na propagačné účely.

 

Kontaktná osoba v prípade otázok: Mgr. Michaela Šovčíková, 046/3814415, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

Aktualizované ( Piatok, 23 Marec 2018 12:22 )