Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) pokračovanie PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 07 Február 2018 14:48

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) pokračovanie

Čo to znamená získanie štatútu MAS?

Občianske združenie sa uchádzalo v rámci opatrenia 19.2 Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014-2020 o finančné prostriedky na základe spracovanej Stratégie rozvoja územia OZ Žiar. Získanie štatútu znamená, že to, čo je v stratégii napísané sa bude realizovať. MAS funguje ako „malé ministerstvo“. Zjednodušene povedané, MAS vyhlasuje výzvy na jednotlivé opatrenia uvedené v stratégii. Opatrenia v rámci našej stratégie: 1.1 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 1.2 Podpora nepoľnohospodárskych činností, 2.1 Budovanie, zlepšovanie a rozširovanie miestnych základných služieb, 2.2 Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a zlepšenie vzhľadu obcí, 2.3  Rozširovanie sociálnych a komunitných služieb, 2.4  Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk 3.1 Podpora mladých poľnohospodárov, 3.2  Pilotné projekty – spolupráca, 3.3  Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov. Vo všeobecnosti budú výzvy určené pre podnikateľský sektor z územia, poľnohospodárov ale aj samosprávy. Po vyhlásení výzvy MAS zorganizuje pre potenciálnych žiadateľov školenia, informačné dni a semináre. Následne zabezpečí MAS proces kontroly a odborného hodnotenia predložených projektov. Ani po schválení predložených projektov sa úloha MAS nekončí. Pre úspešných bude zabezpečovať monitoring ale aj kontrolu po realizácii aktivít projektu. Okrem toho má MAS taktiež svoje povinnosti voči riadiacim orgánom.

Kedy MAS vyhlási prvé výzvy a komu budú určené?

Predpoklad vyhlásenia prvej výzvy je začiatok roka 2018 pre podnikateľský sektor. Od toho, ako rýchlo dokážeme finančné prostriedky vyčerpať, bude záležať aj to, či do územia prídu ďalšie financie. 

Čo to vlastne znamená výzva?

Zjednodušene určuje, kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok, na aký účel môže financie využiť, koľko ich môže maximálne žiadať, aké aktivity môže realizovať, dokedy ich musí zrealizovať, ako a dokedy musí žiadosť (projekt) predložiť a pod.

Ak máte záujem získať viac podrobnejších informácií, sledujte webovú stránku www.masziar.sk, alebo nás neváhajte kontaktovať v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod. osobne v kancelárii MAS v Miestnom kultúrnom stredisku 367, Chrenovec-Brusno, telefonicky 0919 19 30 10 alebo e-mailom Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript .

Ing. Erika Jonasová, projektový manažér MAS

 

 

 

Európska únia

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

Európsky fond regionálneho rozvoja        

Aktualizované ( Streda, 07 Február 2018 14:49 )